Horisontalborrning & Fiberinstallation

Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) primära tjänst är horisontalborrning för dragning av fiberkabel. Man borrar horisontellt under marken med hjälp av en särskild borrteknik och installerar kanaler som fiberkabeln sedan dras igenom. Fiberanslutning är en förutsättning för att kunna hantera den ständigt växande datamängden inom IT och telecom.
Fördelen med horisontalborrning är att man kan borra under marken och anlägga fiberanslutningar med mycket liten åverkan på anläggningsområdet. Horisontalborrning kan göras under sjöar, kanaler, under motorvägar och järnvägsspår utan att alls påverka infrastrukturen i övrigt. Effektiviteten av att borra är betydligt högre än att gräva och återställa grävningen, det går fortare och stör infrastrukturen för anläggningsområdet minimalt.SECC anlägger fiberanslutningar antingen under marken eller i luften. Luftinstallationer görs på befintliga telefonstolpar men bara när det inte är möjligt att borra.

Verksamheten

SECC grundades 2002 och arbetade då med anläggning för att understödja telecomindustrin. SECC är ett heltäckande full-service företag inom anläggning och täcker allt från arkitektur, utveckling, design, tillståndsansökan inklusive utformning av ritningar. Tjänster inom anläggning omfattar horisontalborrning, grävning, luftinstallationer, fiberinstallation samt funktionskontroller av installationer. För närvarande har SECC fyra anläggningsteam med fem medarbetare i varje team och utgår från Sunrise, Florida. SECC har också en underhållsgrupp som utgår från Lake Placid, Florida.
Omsättningen för 2016 var $1,9M, beräknat från finansiell rapportering från första halvåret 2017 kommer omsättningen på helåret att uppgå till $2,4M. Utöver det har SECC kontrakterats ytterligare ett jobb med ett ordervärde om $500K vilket innebär att omsättningen för helåret 2017 bör uppnå omkring $3M.

Ingemar Sekund

CEO

Marknaden

Telekommunikation upplever just nu en enorm tillväxt inom fiberinfrastruktur. Branschexperters analyser påvisar att under de närmaste fem åren kommer tillväxten i branschen att vara ca 9,8 % årligen. Från nuvarande marknad värd $3,1 miljarder till $5 miljarder till 2022. Detta beror på ett kraftigt ökat behov av fiberanslutning både för privatpersoner och företag. I USA är marknadspenetrationen ca 25 %. Därför är möjligheten mycket tydlig för serviceföretag inom fiberinfrastruktur. Speciellt intressant är SECC eftersom bolaget har kapacitet både inom projektering och anläggning vilket gör bolaget till ett av få med möjlighet att kontrakteras för hela processen.
That’s it for front page, the rest I’ll work on all the petty stuffs

Commercial, Industrial & Residential
Expertise

Enter your keyword