Press Release

Power & Tower ökar takten!

Power & Tower ökar takten!

Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) har den senaste tiden erhållit allt fler uppdrag, dessutom kräver befintlig kundkrets snabbare leveranser. SECC har arbetat med ett antal lösningar att snabbt öka befintlig kapacitet, en av dessa lösningar har varit ett samgående med Power and Tower vilket nu är genomfört. Då Power & Tower […]

VIEW WORKS
Power & Tower engageras i förberedelser för orkanen Irma

Power & Tower engageras i förberedelser för orkanen Irma

Under måndagen den 4/9 tog Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) emot extraordinära beställningar av tjänster från flertalet befintliga kunder. Uppdraget är att säkra fiberinstallationer med hänsyn till orkanen Irma, som förväntas komma in över sydöstra Florida under söndagen. Uppdraget avser säkring av fiberinstallationer såväl utförda av SECC själva som andra […]

VIEW WORKS
Power & Tower Holding AB (publ) förbereder för marknadsnotering med spridningsemission

Power & Tower Holding AB (publ) förbereder för marknadsnotering med spridningsemission

Spridningsemission (pre-IPO) startar 25/8 i syfte att sprida ägandet inför marknadsnotering under hösten 2017. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare och är begränsad till 1 500 000 aktier. I syfte att öka antalet aktieägare inför en planerad marknadsnotering hösten 2017 på lämplig MTF i Sverige erbjuder Power & Tower allmänheten att teckna aktier i bolaget. […]

VIEW WORKS

Enter your keyword