Uncategorized

Power & Tower Holding AB (publ) har genomfört spridningsemission och tecknat ytterligare nya kontrakt i USA

Power & Tower Holding AB har genomfört en spridningsemission med avslut den 18 september, vilket tillförde bolaget ca 1,5 MSEK före emissionskostnader. Företaget har nu fått ihop de 300 aktieägare som krävs för listning på NGM och har beslutat att gå vidare med ansökan till NGM under första kvartalet 2019. Dotterbolaget Southern Engineering & Construction […]

VIEW WORKS

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Power & Tower Holding AB (publ), 559086-3451, kallas härmed till ordinarei bolagsstämma den 25 juni 2018, kl. 20.00 på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. . Anmälan och registrering Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträtts-registrerad i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken senast fem […]

VIEW WORKS

Enter your keyword