News

Power & Tower Holding AB har genomfört en spridningsemission med avslut den 18 september, vilket tillförde bolaget ca 1,5 MSEK före emissionskostnader. Företaget har nu fått ihop de 300 aktieägare som krävs för listning på NGM och har beslutat att gå vidare med ansökan till NGM under första kvartalet 2019. Dotterbolaget Southern Engineering & Construction […]

READ MORE

Power & Tower Holding AB som nu genomför en spridningsemission inför börsnotering av bolaget i höst, har inlett ett samarbete med Sino-European Association for International Cooperation (SEAIC) för att hitta investerare i Kina. Power & Tower har i dag 200 aktieägare och siktar på att få över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet […]

READ MORE

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Power & Tower Holding AB (publ), 559086-3451, kallas härmed till ordinarei bolagsstämma den 25 juni 2018, kl. 20.00 på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. . Anmälan och registrering Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträtts-registrerad i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken senast fem […]

READ MORE
Power & Tower ökar takten!

Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) har den senaste tiden erhållit allt fler uppdrag, dessutom kräver befintlig kundkrets snabbare leveranser. SECC har arbetat med ett antal lösningar att snabbt öka befintlig kapacitet, en av dessa lösningar har varit ett samgående med Power and Tower vilket nu är genomfört. Då Power & Tower […]

READ MORE
Power & Tower engageras i förberedelser för orkanen Irma

Under måndagen den 4/9 tog Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) emot extraordinära beställningar av tjänster från flertalet befintliga kunder. Uppdraget är att säkra fiberinstallationer med hänsyn till orkanen Irma, som förväntas komma in över sydöstra Florida under söndagen. Uppdraget avser säkring av fiberinstallationer såväl utförda av SECC själva som andra […]

READ MORE
Power & Tower Holding AB (publ) förbereder för marknadsnotering med spridningsemission

Spridningsemission (pre-IPO) startar 25/8 i syfte att sprida ägandet inför marknadsnotering under hösten 2017. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare och är begränsad till 1 500 000 aktier. I syfte att öka antalet aktieägare inför en planerad marknadsnotering hösten 2017 på lämplig MTF i Sverige erbjuder Power & Tower allmänheten att teckna aktier i bolaget. […]

READ MORE

Enter your keyword