News

Power & Tower förvärvar konkurrent med fiberläggningskontrakt värt 90 MSEK på svenska marknaden

Power & Tower Holding AB har tecknat ett köpekontrakt för att förvärva 100 % av aktierna i en konkurrent inom fiberläggning på svenska marknaden. Köpeskillingen uppgår till 7 075 KSEK och betalas genom 2 333 334 B-aktier till teckningskursen 3 SEK per aktie i en riktad nyemission samt kontant betalning 75 KSEK.  Förhandlingarna avseende det […]

READ MORE
Power & Tower skriver LoI angående förvärv av anläggningsföretag i Sverige

Stockholm, 15 september 2017. Förvärvsobjektet har en befintlig orderstock avseende fiberanläggning uppgående till ca 90 MSEK som sträcker sig över 18 månader. Power & Tower kommer vid ett förvärv att utbilda och tillgodose det nya dotterbolaget med samma moderna teknik som används vid fiberanläggning i USA, vilket bedöms kunna minska anläggningskostnaderna signifikant med bibehållen intäktsmassa. […]

READ MORE
Power & Tower ökar takten!

Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) har den senaste tiden erhållit allt fler uppdrag, dessutom kräver befintlig kundkrets snabbare leveranser. SECC har arbetat med ett antal lösningar att snabbt öka befintlig kapacitet, en av dessa lösningar har varit ett samgående med Power and Tower vilket nu är genomfört. Då Power & Tower […]

READ MORE
Power & Tower engageras i förberedelser för orkanen Irma

Under måndagen den 4/9 tog Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) emot extraordinära beställningar av tjänster från flertalet befintliga kunder. Uppdraget är att säkra fiberinstallationer med hänsyn till orkanen Irma, som förväntas komma in över sydöstra Florida under söndagen. Uppdraget avser säkring av fiberinstallationer såväl utförda av SECC själva som andra […]

READ MORE
Power & Tower Holding AB (publ) förbereder för marknadsnotering med spridningsemission

Spridningsemission (pre-IPO) startar 25/8 i syfte att sprida ägandet inför marknadsnotering under hösten 2017. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare och är begränsad till 1 500 000 aktier. I syfte att öka antalet aktieägare inför en planerad marknadsnotering hösten 2017 på lämplig MTF i Sverige erbjuder Power & Tower allmänheten att teckna aktier i bolaget. […]

READ MORE

Enter your keyword