Power & Tower engageras i förberedelser för orkanen Irma

Power & Tower engageras i förberedelser för orkanen Irma

Under måndagen den 4/9 tog Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) emot extraordinära beställningar av tjänster från flertalet befintliga kunder.

Uppdraget är att säkra fiberinstallationer med hänsyn till orkanen Irma, som förväntas komma in över sydöstra Florida under söndagen. Uppdraget avser säkring av fiberinstallationer såväl utförda av SECC själva som andra leverantörer.

SECC har bekräftat uppdragen och lägger allt sedan i måndags full fokus på att säkerställa att eventuell skada av orkanen på installationerna kan minimeras för kunderna. För att kunna möta alla beställningar av preventivt arbete har SECC avsatt ca hälften av sin totala kapacitet under den knappa vecka som uppdraget löper.

Power & Tower genomför för närvarande en nyemission inför planerad marknadsnotering i Sverige, rest kapital ska användas för finansiering av SECC i syfte att öka kapaciteten för att kunna möta behovet av bolagets tjänster. Läs mer om nyemissionen här!

WRITE A COMMENT

Enter your keyword