Power & Tower i förhandling om 100 miljoners kontrakt!

Power & Tower i förhandling om 100 miljoners kontrakt!

Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) har inlett förhandlingar om en beställning av fiberläggning i Florida med en längd av 120 miles till ett ordervärde av ca 12 MUSD/95,6 MSEK.

SECC känner sig trygga med att kunna expandera kapaciteten med stöd från Power & Tower och därmed kunna leverera detta uppdrag över en 12 månaders period med start i oktober 2017.

Detta skulle medföra signifikant höjning av prognostiserade intäkter för 2018, och i ett steg 5-dubbla årsomsättningen för Power & Tower.

Power & Tower genomför för närvarande en nyemission inför planerad marknadsnotering i Sverige.

Rest kapital skall användas för finansiering av SECC´s i syfte att öka kapaciteten för att kunna möta behovet av bolagets tjänster och skapa tillväxt.

Läs mer om nyemissionen här,

WRITE A COMMENT

Enter your keyword