Power & Tower förvärvar konkurrent med fiberläggningskontrakt värt 90 MSEK på svenska marknaden

Power & Tower förvärvar konkurrent med fiberläggningskontrakt värt 90 MSEK på svenska marknaden

Power & Tower Holding AB har tecknat ett köpekontrakt för att förvärva 100 % av aktierna i en konkurrent inom fiberläggning på svenska marknaden. Köpeskillingen uppgår till 7 075 KSEK och betalas genom 2 333 334 B-aktier till teckningskursen 3 SEK per aktie i en riktad nyemission samt kontant betalning 75 KSEK. 

Förhandlingarna avseende det LoI som tecknades tidigare denna månad avslutades under fredagen. Förvärvet är villkorat till att bolaget bereds möjlighet att djupare granska säljarens orderstock samt att bolagets revisor godkänner transaktionen.

Styrelsen är bemyndigad av bolagsstämma att genomföra emissionen och har beslutat om förvärvet med föreliggande villkor. I köpeavtalet ingår anläggningskontrakt till ett ordervärde på totalt 90 MSEK som löper över 18 månader kontraktet förväntas generera en marginal om drygt 10 MSEK.

Power & Tower Holding AB tar över verksamheten omgående efter förvärvet och får därmed ett riktigt fotfäste på den svenska marknaden för fiberinstallation. Power & Tower planerar att ytterligare stärka marginalerna i den svenska verksamheten genom att överföra företagets framgångsrika borrningsteknologi från USA.

Förvärvet ligger helt i linje med bolagets tillväxtstrategi.

Power & Tower genomför för närvarande en nyemission inför planerad marknadsnotering i Sverige.

Rest kapital skall användas för finansiering av bolagets helägda dotterbolag i Florida i syfte att öka kapaciteten för att kunna möta behovet av bolagets tjänster och skapa tillväxt.

Läs mer om nyemissionen här !

WRITE A COMMENT

Enter your keyword