Power & Tower Holding AB genomför spridningsemission under perioden 11 juni till 27 juli  2018

Power & Tower Holding AB genomför spridningsemission under perioden 11 juni till 27 juli  2018

Power & Tower Holding AB genomför spridningsemission under perioden 11 juni till 27 juli 2018 med avsikt att tillföra bolaget 100 nya aktieägare för att kravet om mer än 300 aktieägare ska bli uppfyllt inför notering på NGM.

Styrelsen för Power & Tower Holding AB har under första delen av 2018 jobbat med att förbereda bolaget för en notering och som ett led i detta genomförs för närvarande en nyemission med avsikt att bredda ägandet.

Rest kapital skall användas för finansiering av expansion samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en bredare spridningsemission.

Läs mer om nyemissionen här,

WRITE A COMMENT

Enter your keyword