Power & Tower Holding AB (publ) har genomfört spridningsemission och tecknat ytterligare nya kontrakt i USA

Power & Tower Holding AB har genomfört en spridningsemission med avslut den 18 september, vilket tillförde bolaget ca 1,5 MSEK före emissionskostnader. Företaget har nu fått ihop de 300 aktieägare som krävs för listning på NGM och har beslutat att gå vidare med ansökan till NGM under första kvartalet 2019.

Dotterbolaget Southern Engineering & Construction Corp (SECC) i Florida har under senaste veckorna tecknat nya kontrakt vilket ger goda möjligheter för företaget att växa i en snabbare takt än förväntat under 2019.

 

Syftet med den kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin teknik för styrd horisontell borrning vid läggning av fiberkabel når bolaget snabbt större marknadsandelar och ökad omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är utvecklad med en förbättrad variant av styrd horisontell borrning. Tekniken gör att det går snabbare, är säkrare och blir framförallt billigare än det nuvarande sättet att gräva. Denna teknik lämpar sig väl inte minst i tättbebyggda områden.

Om Power & Tower Holding AB
Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för styrd horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel.

 

WRITE A COMMENT

Enter your keyword