Power & Tower ökar takten!

Power & Tower ökar takten!

Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) har den senaste tiden erhållit allt fler uppdrag, dessutom kräver befintlig kundkrets snabbare leveranser. SECC har arbetat med ett antal lösningar att snabbt öka befintlig kapacitet, en av dessa lösningar har varit ett samgående med Power and Tower vilket nu är genomfört.

Då Power & Tower under sommaren köpte upp SECC var det med en handlingsplan att marknadsnotera Power & Tower samt att finansiera dotterbolagets expansion, en process som nu pågår.

Med handlingsplanen som säkerhet har bolagsledningen i SECC bekräftat till kunderna att man kan hålla den kortare tidplanen.

SECC känner sig trygga med att kunna expandera kapaciteten med stöd från Power & Tower och därmed kunna leverera merparten av de större uppdragen under 2017.

Detta medför en signifikant höjning av prognostiserade intäkter för 2017, intäkter om 800 000 USD tillförs och prognosen höjs från 2,4 MUSD till 3,2 MUSD för helåret.

Power & Tower genomför för närvarande en nyemission inför planerad marknadsnotering i Sverige.

Rest kapital skall användas för finansiering av SECC´s i syfte att öka kapaciteten för att kunna möta behovet av bolagets tjänster och skapa tillväxt.

Läs mer om nyemissionen här !

WRITE A COMMENT

Enter your keyword