Power & Tower Holding AB genomför spridningsemission under perioden 11 juni till 27 juli 2018

Styrelsen för Power & Tower Holding AB har under första delen av 2018 jobbat med att förbereda bolaget för en notering och som ett led i detta genomförs för närvarande en nyemission med avsikt att bredda ägandet.

Rest kapital skall användas för finansiering av expansion samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en bredare spridningsemission.

Läs mer om nyemissionen här / Ladda ner dokument

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: upp till 10,8 Mkr
Antal aktier i emissionen: upp till 2 714 314 aktier
Pre money värdering: 40,7 Mkr
Pris per aktie: 4,00 kronor
Minsta teckningspost: 1 750 aktier
Tecknigstid: 11 juni – 18 september 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Bonus

Huvudägarna är måna om aktieägarna som investerar i bolaget, och skänker därför extra aktier utifrån hur många aktier man tecknar enligt nedanstående tabell.

1.750 aktier (7.500 kr)                 5% ger 38 extra aktier
3.500 aktier (14,000 kr)              10% ger 350 extra aktier.
7.000 aktier (28.000 kr)              15% ger 1.050 extra aktier.
14.000 aktier (56.420 kr)            20 % ger 2.800 extra aktier
28.000 aktier (112.000 kr)          25 % ger 7.000 extra aktier
56.000 aktier (224.000 kr)         30 % ger 16.800 extra aktier

Allt över denna summa ger 30 % fler extra aktier från huvudägarna.

Enter your keyword